Welkom bij Automarktplaats.net!


Algemene Voorwaarden van deze website.

Automarktplaats.net wordt onderhouden door Webshopmanagement. Op de inhoud en het gebruik van Automarktplaats.net zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Automarktplaats.net houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Evesi behoudt zich het recht voor Automarktplaats.net alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Automarktplaats.net daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Automarktplaats.net, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Evesi, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Evesi zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Automarktplaats.net, mag niets van Automarktplaats.net worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Webshopmanagement.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Automarktplaats.net is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Webshopmanagement spant zich in om de informatie op Automarktplaats.net zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Webshopmanagement sluit iedere aansprakelijkheid voor op Automarktplaats.net verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Automarktplaats.net worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Webshopmanagement sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Automarktplaats.net geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Webshopmanagement spant zich in om Automarktplaats.net zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Automarktplaats.net.

Hyperlinks

Hyperlinks op Automarktplaats.net kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Webshopmanagement. Webshopmanagement biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Webshopmanagement worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Automarktplaats.net wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Automarktplaats.net verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Automarktplaats.net worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.


Automarktplaats.net is een auto advertentie site voor zowel particulieren als auto bedrijven. Als u uw auto wilt verkopen dan bent u op Automarktplaats.net op het juiste adres.

Hier klikken